Knipaktie Kerk (Z)onder Dak

In kader van de Knipaktie Kerk (Z)onder Dak kunt u elke donderdagavond terecht. De opbrengsten van de aktie komen volledig ten goede aan de Kerk (Z)onder Dak aktie. De aktie opgericht om onze gemeente van een nieuw onderdak te kunnen voorzien.